Data *
Kruis aan welke data je wél kan:
Eerste voorkeur (kijk goed op www.slotkoor.nl/accommodatie voor alle info!)
Tweede voorkeur (kijk goed op www.slotkoor.nl/accommodatie voor alle info!)
Derde voorkeur (kijk goed op www.slotkoor.nl/accommodatie voor alle info!)
Alleen invullen indien je hierboven 'Ja' hebt geselecteerd
Ik ben in het bezit van een auto en mensen mogen met mij meerijden naar het slot in Duitsland (uiteraard met verdeling van de kosten).
Dieetwensen *
Ontbijt en lunch zijn inbegrepen. Diner ook, met uitzondering van de dag waarop de koks vrij zijn. We kunnen op die dag zelf een maaltijd klaarmaken, uit eten gaan of pizza’s bestellen.
Kleine Lettertjes *
Annulering door de deelnemer
• Bij annulering vanaf de 40ste tot de 30ste dag (inclusief) voor aanvang van de projectweek in de zomer, is 60% van de deelnamesom verschuldigd.
• Bij annulering vanaf de 29ste dag (inclusief) voor aanvang van de projectweek is 90% van de deelnamesom verschuldigd.
• Bij onaangekondigd niet verschijnen bij de projectweek is 100% van de deelnamesom verschuldigd.

Bij annulering ten gevolge van buitengewone omstandigheden kan in overleg met het bestuur van Stichting Het Slotkoor van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.

Verzekering
Stichting het Slotkoor heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De reis heen en terug valt hier echter buiten, dus reisverzekeringen vallen onder ieders eigen verantwoordelijkheid.